søndag 20. mars 2011

Andre yrkesgrupper inn i skolen

Jeg er positiv til andre yrkesgrupper inn i skolen, også i direkte arbeid med elevene. Barnevernspedagoger, vernepleier osv har en annen kompetanse enn lærere, og den må vi både være klar over og sørge for å utnytte til beste for skolen og den enkelte elev. Assistenter inn i spesialundervisning er nok også kommet for å bli, men utviklinga vi har sett de senere årene med at assistent-årsverk har økt mye mer enn lærerårsverk i skolen, er jeg ikke positiv til. Jeg er overbevist om at assistenter ofte må gjennomføre spesialundervisning uten at de får tilstrekkelig støtte fra pedagoger. Lærerne har gjerne nok med å planlegge undervisninga de selv skal gjennomføre. Elever med spes.ped. behov sitter da sammen med en assistent i en krok på klasserommet eller på et grupperom, og assistenten gir eleven så god hjelp som hun er i stand til.
Mange assistenter har lang erfaring fra skolen og har en høy kompetanse i spes.ped. arbeid. De kan likevel ikke erstatte en pedagog. Hvis lærerne skal bruke mer tid på møter sammen med assistenter for å gjøre disse bedre i stand til å "undervise", er jeg redd det vil bli nok en tidstyv for lærerne.

2 kommentarer:

  1. Helt enig med deg om bruken av assistenter i spesial undervining. De skal ikke ha ansvar for undervisning. Det vi har god erfaring med på skolen min er bruk av vernepleiere. De er dyktige og kan mye på adferd. Det har fungert svært godt og vi har nå 3 vernepleiere inn i skolen. De har ikke undervisning, men brukes mye opp mot andre oppgaver. Elever med adferdsvansker har egne opplegg sammen med dem. Videre har vi flere barne- og ungdomsarbeidere som er inne i klassen sammen med lærere på enkelt elever. Det som vi har mye fokus på er at vi har ulike oppgaver og at det skal respekteres. Det har faktisk fungert veldig bra.

    SvarSlett
  2. Har dere noe skriftlig på arbeids-og ansvarsfordeling mellom fagarbeider, vernepleier og lærere, eller er dette noe som avklares mellom de enkelte som samarbeider om elevene?

    SvarSlett