lørdag 12. mars 2011

Tidstyvene

Leser i siste nummer av Utdanning at tidstyvene skal tas lokalt. Slik jeg forstår det er alle enige om at lærere og skoleledere må få bedre tid til kjerneoppgavene. Hvordan det skal løses, ser det ut til at hver enkelt kommune skal finne ut av.  Noen politikere foreslår at vi må få flere yrkesgrupper inn i skolen. Det vil være veldig positivt hvis disse skal løse oppgaver som ikke har noe med undervisning å gjøre. Er det derimot snakk om assistenter som skal inn og "hjelpe" lærerne, blir jeg med en gang skeptisk. Min erfaring er at de ofte får oppgaver som burde vært utført av lærer. Noen ganger oppfatter jeg også at assistenter helst vil ha slike oppgaver. Hvis de får arbeidoppgaver som er av mer praktisk karakter som å ordne med skolefrukt, mer tilsyn i friminutt enn lærere, oppgaver av type rydding osv. er det ikke denne typen oppgaver de ser for seg som assistent i skolen. Heller ikke alle lærere er komfortabel med at assistenter skal gjøre oppgaver som kanskje blir sett på som mindre viktige. At rektor gjør en del av dette, synes imidlertid å være greit...

Kanskje bør vi også jobbe for en holdningsendring, og åpne for en diskusjon om hvem gjør hva i organisasjonen?

3 kommentarer:

 1. Jeg tror du er inne på et viktig tema her. Vi skal være åpne for å trekke inn flere yrkesgrupper, som kan styrke oss. Det er allikevel svært viktig å klargjøre hvilke oppgaver som ligger til de ulike rollene. Det vil gjøre oss tydeligere og dermed sterkere som organisasjon.

  SvarSlett
 2. Hei.
  Kjekt å bli kjent med medstudentene på en annen måte. Gøy å se hva som blir lagt inn av innlegg.
  På mange måter sunt, tror jeg, at det kommer andre profesjoner inn i læreryrket. Jeg har lengst erfaring fra det private og syns jeg kan tilføre en del. Samtidig merker jeg at jeg mangler god nok kjennskap til hva som har skjedd i skolen de siste 15 år. Tid til oppdatering, refleksjon og evaluering av eventuelle tiltak eller endringer er vel minst like viktig som rolleavklaring. Kanskje kan andre yrkesgrupper også være med på å utvikle læringen på en annen måte, slik at vi ikke bare lærer elevene å bli elever, men også lære dem noe som kan komme til nytte utenfor klasserommet..

  SvarSlett
 3. Jeg er åpen for å få flere yrkesgrupper inn i skolen! Jeg har god erfaring med miljøterapeuter som for eksempel barnevernspedagoger som jobber opp mot den sosiale læreplanen på skolene. Gjerne opp mot en eller flere enkeltelever. Men det er helt klart viktig å klargjøre hvem som gjør hva når!

  SvarSlett