lørdag 26. mars 2011

Innskriving av nye elever

Denne uka hadde vi innskriving for elevene som skal starte på 1. trinn til høsten. Dette er en av de oppgavene jeg setter størst pris på med rektorjobben. Det er en stor opplevelse å få ta imot forventningsfulle 5-6-åringer og deres foreldre på det første formelle møtet med skolen. Det er også med stor ydmykhet jeg gjør dette. Skolen vil være en viktig arena for disse barna i mange år framover. Jeg tenker gjerne på skolens formålsparagraf i slike sammenhenger. Sammen med foreldre skal vi "opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong". Dette er bare en liten del av formålsparagrafen, og noen ganger tenker jeg at vi bør bli flinkere til å aktivt bruke den. Formåslparagrafen kan kanskje være en rettesnor i arbeidet vårt når vi føler vi blir for opptatt av detaljer, indiviualisering og testing av elever.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar