onsdag 30. mars 2011

Vurdering av digitale ferdigheter

Jeg har vært på kurs i to dager med ulike tema innen IKT. På Nordmøre diskuterer vi nå om vi i fellesskap skal utvikle en plan for digitale ferdigheter. I den forbindelse kom vi også innom hvordan vi vurderer elevenes kompetanse i bruk av digitale medier. Flere kommuner har IKT-planer der det står beskrevet ulike ferdigheter som elevene skal lære. Hvordan måloppnåelsen skal vurderes er ikke tatt med i planene. Vi er i alle fall enige om at dette må med i en eventuell ny, felles plan.
Kursholder den ene dagen var Erik Westrum fra Drammen. Han fortalte hvordan Drammen kommune bevisst satser på IKT for å få "Norges beste skole". Drammen er kommet langt i systemtenking rundt IKT. De har bl.a. valgt å ha en egen avdeling som tar seg av alt som har med drift av datasystemer. Det er ikke en lærerjobb. De har også en egen gruppe som vurderer pedagogisk programvare, og hva skolene i Drammen bør satse på ved innkjøp. Ellers var det facinerende å høre ham fortelle om hvordan de brukte elever som instruktører på ulike datakurs for andre elever og deres lærere. Hvis vi skal tro på læringspyramiden vil disse elevene sitte igjen med mye kunnskap etter å ha undervist medelever.
 

3 kommentarer:

  1. Jeg tror at skole(eier) må være veldig tydelig på at man trenger egne planer for utvikling av elevenes IKT-ferdigheter. Det holder ikke at dette er overlatt til de enkelte fagene å finne ut av. Det blir for tilfeldig og ustrukturert. IKT-ferdigheter er noe barn og unge tilegner seg på egen hånd uavhengig av skole, men det blir svært ofte langt på siden av det de har behov for å lære seg.

    SvarSlett
  2. Namsos kommune har laget plan over innkjøp av utstyr, men vi mangler plan over når elevene skal lære hva. Det har vi på skolen kjent behov for å gjøre noe med. Vi har startet arbeidet, hvert team setter nå opp et forslag og så samkjører plangruppa. Elevene har utrolig selvtillit på hva de kan, men når vi sjekker ut er det overraskende mange svarte hull. Enig med Torbjørn av at elevene kan mye rart, men nødvendigvis ikke det som de har meste behov for.

    SvarSlett
  3. Nyttige innspill. På skolen vår nå er vi midt i diskusjonen rundt bruk av IKT. Vi har masse nytt utstyr, men hvordan skal vi få brukt dette på en god måte. Hvilke rom skal brukes? faste datarom? PC er fordelt på klasserom? Traller med klassesett?

    SvarSlett